ארלונד רוזנטל ז"ל

בן פרידה וברנרד. ארנולד נולד בפרנקפורט-על-המיין בגרמניה בכ"ג באלול תרע"ג (25.9.1913). הוא סיים את חוק לימודיו בבית הספר התיכון הריאלי בעירו. בסתיו אותה שנה נדדה משפחת רוזנטל לטורקיה. הכרתו והתקרבותו לרעיון הציוני הביאו לפלשתינה.

ארלונד קיבל שמירה על מחסן הנשק והתחמושת של ה"הגנה" ואחכ התקבל ליחידת הנוטרים תחת פיקוד בריטי ארנולד פתח תחום הספורט ביחידת הנוטרים. אימן את החבריא והתחרה בהתחרויות בהצלחה ניכרת.סרג'נט הנוטרים. הגביר פעילותו הביטחונית, ואת עודף מרצו תרם לספורט.

בקום המדינה נתמנה ארנולד לתפקיד מגן התושבים ושומר הביטחון בים כינרת, תפקיד שבו עמד עד ליומו האחרון. שירותו של ארנולד על ים כינרת השפיע עליו לאהבה ולשמרה מכל פגיעת זרים. שילוב אהבה זו ונטייתו לספורט הולידו בו "שיגעון" לדבר אחד – ספורט ימי.

רבות חלם ארנולד על החדרת תודעה זו בליבות הדור הצעיר בטבריה, גם בהישארו כמעט לבדו עם חלומו, המשיך לפעול ככל אשר יכל: הוא קשר קשרים עם הנהלת החבל הימי לישראל ועם המועדון הימי, הביא סירות לים כינרת תיקן אותן, צבע אותן והאמין כי בצד הכדורגל תתחבב גם הפעילות הימית על נוער טבריה.
ארנולד נפל בטרם התגשם חלומו. באופן סמלי, דווקא על הכינרת שכה אהב מצא את מותו. ביום הראשון למלחמת ששת הימים, השיגו מטוסי הסורים את ארנולד בסירת המשטרה בכינרת. שלושה כדורים שמו קץ לחייו. בכ"ו באייר תשכ"ז (5.6.1967), רב-סמל ארנולד נפל בעת שירותו. בן חמישים וארבע היה בנפלו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין בטבריה.