מכתב המלצה על רוני לאיגוד החתירה ופרוייקט אתנה - 20150628 (1)