תוכנית אב לספורט הימי

התוכנית האב הוכנה באמצע שנות ה-2000 במהלכה מובנה תוך שיתוף פעולה מקצועי בכל חוגי הספורט הימי התחרותי והעממי במועדון השייט טבריה ובמרכז החינוך הימי של טבריה מש"ט התמקד בתוכנית בחתירה האקדמית התחרותית המוגדרת כספורט אולימפי, הושם דגש מיוחד על פיתוח ההישגיות והמצוינות בענף החתירה האקדמית וכן בכל ייתר ענפי הספורט הימי , לפיתוח ענפי ספורט המתמקדים בספורט הימי , ספורט המחייב ניהול מקצועי, סירות, מכשירי כושר ומתקנים ימיים המתאימים לימת הכנרת.

שיתוף הפעולה של העוסקים בניהול הספורט הימי בכנרת בא לביטוי בשילוב תחרויות ופעילות מרכזים הימיים בטבריה, בעמק הירדן בגינוסר, בענפי ספורט עממים ותחרותיים, המשלבים חתירה, שייט קיאקים, תוך שילוב תוכניות אימונים ואירוח תחרויות משותפות, שמטרתם האלעת המודעות לספורט הימי בכנרת בטיפוח ספורטאים מצטיינים בעלי פוטנציאל לטובת סגל נבחרת ישראל בחתירה אולימפית ובקיאקים.

בכנרת מתקיימות תחרויות ארציות ובינלאומיות כדוגמא המכבייה ה-17 והמרתון הבינ"ל הראשון ב-2010 והשני ב2011 שנערך בכנרת בהשתתפות מאות ספורטאים , תחרות בינ"ל שהובילה הכרה של האיגוד הבינ"ל FISA בכנרת כאגם מוכר בתחרויות בינלאומיות, מרכז הספורט באגם כנרת מצליח בארגון תחרויות ארציות בחתירה האולימפית, בקיאקים ובשייט מפרשיות, תחרויות בהם ספורטאים מוכיחים הישגיות ומצוינות.
מיקום טבריה וקיבוצי עמק הירדן בתחומם מוסדות אקדמיים וחינוך ימי מוכר הפועלים על גדות הכינרת, מהווים פוטנציאל לפיתוח ספורט תיירותי באזור תיירות מוכר המציע בנוסף לאטרקציות תיירותיות בתנאי טבע אופטימליים, מורשת ערכית היסטורית מקודשת לשלוש הדתות המובילות בעולם, גם מערך בנוי בתשתיות ספורט ובמקום אימונים אידיאלי, וביחד תנאים אלו יוצרים מינוף עצום לקידום ופיתוח ענפי הספורט הימי העממי וההישגי בתחום הארצי והבינלאומי באגם הכנרת.